Nové udalosti

Kontrolný audit podľa ISO 9001:2008

Dňa 24. 02. 2015 bol vykonaný kontrolný audit podľa ISO 9001: 2008, ktorý preveril zhodu vybudovaného systému manažérstva kvality s uvedenou normou.

Nové výrobky

 • AMCV U4, prevodník USB/RS485 AMCV U4, prevodník USB/RS485
  Prevodníky typu AMCV U4 sa používajú na sériovú komunikáciu (odčítanie, parametrizovanie a nastavovanie) medzi statickými inteligentnými elektromermi (alebo inými zariadeniami) s rozhraním RS485 na jednej strane a PC alebo RPT (ručným počítačovým terminálom) vybavenými rozhraním USB na druhej strane.
 • AMCV M4-x8x(G), prevodník Mesh/RS485 AMCV M4-x8x(G), prevodník Mesh/RS485
  Prevodníky Mesh/RS485 typu AMCV M4-x8x(G) sú určené na zber údajov z elektromerov v distribučnej sieti vybavených rozhraním RS485 a ich následného odoslania do Mesh siete.
 • AMCV MU-x8xG, prevodník Mesh/USB AMCV MU-x8xG, prevodník Mesh/USB
  Prevodníky Mesh-gateway/USB typu AMCV MU-x8xG sú určené na zber údajov z elektromerov v distribučnej sieti hlavne pri vytváraní menších lokálnych sietí v rámci systémov AMR.
 • Optické sondy AMOS-RS485x s rozhraním RS485 Optické sondy AMOS-RS485x s rozhraním RS485
  Optické sondy typu AMOS-RS485x sa používajú na sériovú komunikáciu (odčítavanie, parametrizovanie a nastavovanie) využitím infračerveného prenosu medzi statickými inteligentnými elektromermi (alebo inými zariadeniami) s optickým rozhraním na jednej strane a PC alebo RPT (ručným počítačovým terminálom) vybaveným rozhraním RS485 na druhej strane.
 • AMT B0x-FxxT na DIN lištu, viacsadzbové, s RTC a komunikáciou, do 65 A AMT B0x-FxxT na DIN lištu, viacsadzbové, s RTC a komunikáciou, do 65 A
  Trojfázové statické elektromery typového radu AMT B0x-FxxT sú programovateľné trojsystémové elektromery určené na meranie činnej a jalovej elektrickej energie so zobrazením údajov na LCD. Sú určené na vnútornú montáž. Elektromery sú zabudované v puzdre na lištu DIN šírky 7M (1M = 18 mm). Okrem základného merania činnej energie elektromery umožňujú meranie jalovej energie, meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby), meranie maximálneho stredného výkonu aj okamžitého výkonu, historické záznamy energie a maxím za predchádzajúce obdobiе, záznam profilu údajov a záznam profilu udalostí.
 • AMT B1x-FxxTE na činnú a jalovú energiu, s RTC a komunikáciou, do 100 A AMT B1x-FxxTE na činnú a jalovú energiu, s RTC a komunikáciou, do 100 A
  Trojfázové statické elektromery typového radu AMT B1x-FxxTE sú určené na meranie činnej a jalovej elektrickej energie so zobrazením nameranej spotreby na LCD а so súčasným zobrazením niektorých stavov siete. Umožňujú záznam obsahov vybraných registrov energií (celkových a sadzbových) a obsahov registrov maximálnych stredných výkonov za účtovacie obdobiе (max. 15 záznamov). Ďalej je možné zaznamenávať udalosti, ako sú napr. výpadok napätia, odobratie krytu svorkovnice aj krytu elektromera, ovplyvňovanie magnetickým poľom. Sú vybavené vlastnými hodinami reálneho času s kalendárom, ktoré sa používajú na prepínanie maximálne 4 sadzieb. Na konci kalendárneho mesiaca sú namerané údaje ukladané do historických registrov.